Интервю18 ное 08

L. Iskrov- Как се става член на НСНИ? Каква е процедурата – трябва ли една агенция първо да стане член на регионалната структура или може директно да членува в НСНИ?

Членуването в НСНИ е доброволно. Членството в сдружението е два вида – редовно и асоциирано. Редовен член на НСНИ може да бъде всяка фирма със стаж минимум една година на пазара за недвижими имоти, която отговаря на условията, определени в чл. 9 от устава на сдружението: регистрирана е в съответствие със законовите изисквания в Република България; извършва операции с недвижими имоти; споделя целите на сдружението и приема неговия Устав и Етичния професионален кодекс; има доказан професионализъм, лоялност и морал в работата си като посредник. .. continue reading ..


8 юни 08

  •  Как архитектът създава мол?
  • В никакъв случай не може да се твърди, че работи сам. Работи се в екип. Известно е, че мол Завод за фибрансе създава, за да бъде отдаван под наем. Магазините в него не се продават. За цялостната концепция, за отдаването на площите под наем, се грижат фирми, които имат достъп до бъдещите клиенти и определят какви и къде да са търговските площи, развлекателните центрове, офисите и т.н. През цялото време на проектирането, архитектът се съобразява с техните изисквания. От друга страна, сградите тип”мол” са достатъчно сложни като инсталационно .. continue reading ..