18 ное 08

L. Iskrov- Как се става член на НСНИ? Каква е процедурата – трябва ли една агенция първо да стане член на регионалната структура или може директно да членува в НСНИ?

Членуването в НСНИ е доброволно. Членството в сдружението е два вида – редовно и асоциирано. Редовен член на НСНИ може да бъде всяка фирма със стаж минимум една година на пазара за недвижими имоти, която отговаря на условията, определени в чл. 9 от устава на сдружението: регистрирана е в съответствие със законовите изисквания в Република България; извършва операции с недвижими имоти; споделя целите на сдружението и приема неговия Устав и Етичния професионален кодекс; има доказан професионализъм, лоялност и морал в работата си като посредник. .. continue reading ..