Live Web Cam Rousse

Всичко за Русе => Инфраструктурни проекти / Infrastructure projects => Темата е започната от: SW2FL в февруари 18, 2007, 07:53:31Титла: Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: SW2FL в февруари 18, 2007, 07:53:31
В предпроектна фаза на проучване е интермодалният терминал в Русе. Обсъждат се два основни варианта за реализация на проекта за изграждане на интермодален терминал в Русе. Единият е финансиране по Секторна оперативна програма Транспорт и Европейския фонд за регионално развитие, а другият е прилагане на схема на публично-частно партньорство. Съгласно Националната стратегия за развитие на инфраструктурата общата индикативна стойност на проекта възлиза на 11 милиона евро. Интермодалните терминали осъществяват най-важната връзка в една логистична верига, а именно, прехвърлянето на товари от един вид транспорт на друг. Целта е най-ефективното и екологосъобразно използване на транспорта.

С цел ускоряване на работа по изграждане на логистична транспортна връзка, на 22 март в Русе ще пристигне австрийска делегация начело с Ото Шветц, мениджър на европейския транспортен коридор №7 и председател на агенцията за транспорт и логистика “ТИНА” (Виена). Ще бъдат обсъдени перспективите за сътрудничество между Русе и Виена в осъществяването на проекта за изграждане на логистичен център в Русе.

По материали на: www.ruseinfo.net


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: deian в март 13, 2009, 09:18:02
Малки стъпки по пътя към изграждане на Интермодалния терминал в Русе
13 Март 2009 18:03:20

Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София предприе действия, свързани с отпускане на техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе. Предстои изготвяне на Проучване за оценка на потребностите и определяне на възможните местоположения на Интермодален терминал в Русе, финансов и икономически анализ на разходите и ползите. Ще се направи и идеен проект за изграждане на терминала в Русе. В тази връзка ще има и анализ на възможностите и изготвяне на стратегия за публично-частно партньорство за изграждане и функционирането му. Един от важните елементи и подготовката на тръжна стратегия и тръжна документация за провеждане на процедури за избор на Изпълнител на следващите дейности по изграждането на Интермодалния терминал в Русе. Ще се направи оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите от проект „Техническа помощ за изграждането на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе”, както и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по проекта.

1.3 милиона евро техническа помощ е одобрена за изграждане на интермодалния терминал в Русе по данни на Министерството на транспорта.

Източник: (http://www.ruseinfo.net/i/ri_logo.gif)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Valentin_K в март 13, 2009, 11:33:59
Дано да се получат нещата възможно най-бързо


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: equinox в март 14, 2009, 12:21:29
Първата новина от 2007, сега 2009 тепърва ще правят проучвания дали ще стане...  ??? Нищо ново около държавната инфраструктура...


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: deian в август 16, 2009, 05:04:26
За терминала в Русе останаха два от осем участника
При отварянето на ценовите оферти по проекта за техническа помощ за интермодалния терминал в Русе на 4 август се оказа, че през ситото на комисията са преминали само две сдружения: обединение "Нет инженеринг", Италия - "Трансгео", България, с цена 2.8 млн. лв. и "Консултант за интермодален терминал Русе", състоящ се от "Иберинса", Испания, "Транссистем", България, "Геотехноинженеринг", България, с оферта 3.329 млн. лева.

След като всички кандидати бъдат уведомени за резултата, за всеки от тях започва да тече 10-дневен срок за обжалване. Щом той приключи, може със сигурност да бъде обявен крайният победител. По цената се предполага, че това ще е обединението между "Нет инженеринг", Италия, и "Трансгео", България, с цена от 2.8 млн. лева. Комисията изчаква законно установения срок за подаване на жалби.
За интермодалния терминал в Пловдив победител е "Нет инженеринг" (Италия) и "Трансгео" (България) с цена 2.4 млн. лева, казаха от Национална компания "Железопътна инфраструктура", възложител на проектите за интермодален транспорт. Срокът за обжалване изтече на 31 юли, казаха от жп компанията.

Тръжните документи за интермодалния терминал в Русе бяха отворени на 11 май, а тези за Пловдив - на 8 май. Интересът към Русе (осем компании и фирми) превиши този към терминала в Пловдив (шест участника).

Интересното е, че италианската компания "Нет инженеринг" изпълнява и другия проект за трансевропейската транспортна мрежа ТЕN-Т - възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе - Варна. Там компанията играе заедно с "Еуротранспроджект". Проектите за интермодалните терминали в Русе и Пловдив и възстановяването на проектните показатели на жп линията Русе - Варна бяха одобрени през 2007 г. и са първите приети от Европейската комисия за финансиране по линия на TEN-T.
Източник: в."Строителство градът"   


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: фараша в февруари 12, 2010, 01:44:50
Изграждат корабно-претоварен комплекс в Русе

Проект за изграждане на комбиниран терминал по долното течение на река Дунав за претоварване на товари с по-високи потребителски качества, изискващи претоварване на закрито, претоварване на контейнери и на товарни автомобили ще разработва бившата Свободна зона - Русе.

Целта е подобряване на транспортните връзки между южните Балкани и Западноевропейските дунавски страни и превръщането на Русе - пресечната точка на VІІ и ІХ паневропейски транспортни коридори - в разпределителен център на суровини и товари за региона.

Комбинираният терминал ще бъде разположен на терен с обща площ от около 40000 м2. Предвижда се удължаване на съществуващата железопътна мрежа в СЗ-Русе до лимана и създаване на два коловоза с обща дължина 505 м.

Благодарение на ниските разходи за воден транспорт се гарантира бърз трансграничен ефект и с отдалечените страни. Създават се условия за разширяване на номенклатурата и обемите на търгуваните товари, които не са в състояние да понесат транспортните разходи на сухопътен транспорт. Намаляват се регламентираните и нерегламентирани разходи в резултат на избягване на преминаванията на сухопътните граници, характерни за страните от Централна и Източна Европа.

Източник: News.Ruse24.bg


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: MRC в февруари 09, 2011, 09:56:20

За съжаление проектът за интермодалния терминал в Русе изгуби финансирането си, защото процедурата на обжалване на избора на  изпълнител на проучването за него го забави и го доближи до крайния срок за разплащане - декември 2010 г.

http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=1038058 (http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=1038058)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: mm201 в февруари 09, 2011, 11:39:14
И сега какво следва? Всичко от начало или...


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: jorda в февруари 10, 2011, 12:05:55
Да. В момента не е приоритет, и е заложен за периода 2014-2020 година


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: JMM в юни 25, 2015, 10:03:57
"Стартира най-големият проект в Русе

През 2017 г. ще започне изграждането на интермодалния терминал край Русе.

Това каза инж. Ивайло Денев от НК „Железопътна инфраструктура“ при представянето на проекта за оказване на техническа помощ при изграждането на съоръжението.

Извършени са необходимите предпроектни проучвания, подготвят се изготвянето на предварителен устройствен план и отчуждителните процедури, съобщи ruse-news.com."

http://ruse.dir.bg/news.php?id=19358019 (http://ruse.dir.bg/news.php?id=19358019)


"Интермодален терминал за над 43 млн. лева възражда стара русенска гара"

http://www.ruseinfo.net/news_140287.html (http://www.ruseinfo.net/news_140287.html)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: evgeni в юни 25, 2015, 10:56:46
 ::)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: vesel в юни 25, 2015, 04:08:08
Аз доколкото разбрах, мястото е някъде до Монтюпе. И ако е така, то там е имало съоръжение от доста голям мащаб, построено в последните години на комунизма. За пореден път се оказва, че вместо да надграждаме, ние сриваме всичко до основи и почваме от нулата.
 
photo-zona.net/index.php?APP_ACTION=DISPLAY_IMAGE&ALBUM_ID=25365 (http://photo-zona.net/index.php?APP_ACTION=DISPLAY_IMAGE&ALBUM_ID=25365)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: JMM в юли 02, 2015, 07:58:33
"Град Русе е част от Рейнско-дунавския коридор от основната Трансевропейската мрежа (TEN-T) и е включен като възлова интермодална точка в него. Русе принадлежи на VII и IX общоевропейски транспортни коридори, част от коридора ТРАСЕКА, свързващ Централна и Източна Европа със страните от Закавказието и Средна Азия, а оттам и Далечния изток. Това са част от предпоставките, за да бъде избран град Русе за местоположение на интермодален терминал. В резултат на тези обстоятелства Русе е определен като ключова интермодална точка в Стратегията за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Европейската мрежа за интермодален транспорт."

http://gradat.bg/news/2015/06/29/2562771_intermodalniiat_terminal_v_ruse_moje_da_bude_izgraden/?ref=miniurl (http://gradat.bg/news/2015/06/29/2562771_intermodalniiat_terminal_v_ruse_moje_da_bude_izgraden/?ref=miniurl)

Галерията под статията показва точно мястото на проекта.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: svetlin74 в август 16, 2017, 02:43:31
Правителството се отказа да строи Интермодален терминал в Русе (https://rousse.info/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82/)
Цитат
Подадените документи за финансиране така и не са одобрени, затова и още миналата година стана ясно, че проектът вероятно ще отпадне за сметка на друг.

Обазалагам се , че е отпаднал за сметка на някой проект в Южна България.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: n00b в август 16, 2017, 04:54:41
Позна - за ЖП връзката от София до Македония.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Orthodox в август 16, 2017, 06:51:50
Някой да се учудва особено на тази дивотия?! Защото аз - не.

Горе-долу откак започнаха "великите демократични промени", една доминанта в стила на икономическо управление на всички без изключение правителства (което единомислие подсказва за диктовка отвън от неизменен фактор) е очевадното фаворизиране на Южна България (новата стара Източна Румелия) за сметка на Севера. Отвъд Балкана се наливат чувствително повече пари в икономика, инфраструктура и т. н. в сравнение със земите на Мизия. Така де - нали, като стъпи там бай Реджеп, трябва да намери развита територия, а не мизерия като тукашната, която ще бъде оставена на българите. Засега...

Така че, както е тръгнало, Заарата има нелоши шансове да ни остави на шесто място по население, за което трябва да "благодарим" на всички продажни дупедавци и марионетки в бутафорната ни "държавна власт" от последните 25 години, за които най-важни са командите на големия брат - бял, черен, източен, западен, какъвто е там. И който по правило прелива от любов към България и българите.

(На всички, които сега може да ми излязат с подхвърляния за конспирации, рептилии и други в този дух, ще кажа да си ги спестят. Ако и на този етап някой не вижда какво се случва и накъде вървят нещата, значи има сериозен проблем...)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Русенец в август 16, 2017, 07:05:29
Orthodox, проблемът не е в бай Реджеп, той ако е искал, досега да е спретнал едно Косово тука и нищо нямаше да можем да направим. Не е и в бай Моше, защото съм виждал да пишеш, че и за евреите се готви нашата свидна Татковина. :D
Проблемът е в бай Нане и в бай Вуте. Може и в бай Геле. Истината е, че централизацията на страната около София облагодетелства много Южна България по естествени причини. Просто за софиянци са по-удобни направленията София-Солун и София-Бургас, съответно който е по пътя намазва. За съжаление, ще става и по-зле, очевидно централизацията ще се задълбочи до уродливите мащаби на град-държава. >:D


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Orthodox в август 16, 2017, 10:25:52
Не е тук мястото и сега времето да я подхващаме тази дълга и широка тема.

Ще кажа накратко само това, че след като президентът на югоизточните ни комшии открито пред цял свят обяви аспирациите на държавата си към всичките й съседи, не изглежда много логично да твърдиш, че "проблемът не е в бай Реджеп". Особено като се има предвид, че ББ е дупе и гащи с османлията и верно му служи във вреда на България.

Колкото пък до това, че все още не е "спретнал едно Косово тука" - а нима се е разминало? Всъщност сериозните сътресения на Балканите тепърва предстоят, големите политически играчи малко по малко ги подготвят и всеки трезвомислещ вижда, че именно към това сочи векторът на събитията. Котелът на нашия полуостров отдавна се нагрява на огъня и е близо до закипяването си.

Колкото до другите, които си споменал, те пък изобщо не правят изявления относно намеренията си, обаче действат много ефективно зад кулисите и винаги си постигат целите.

Е, ще поживеем - ще видим, но определено видяното няма да е твърде розово - такова е положението...


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: vesel в август 16, 2017, 11:06:09
Чудно,
Цитат
ще бъде финансиран проект „Проучване за развитие на жп направление Север-Юг“
Ще се изхарчат пари за нещо, което ще отлежава в някой архив.
Преди време отклониха и парите за рехабилитация на ЖП линията Русе - Варна, а средствата за подобряване на плавателния път по река Дунав потънаха в софийското метро май. Страхотна стратегия за равнопоставено развитие на регионите. Чак се чудя с какви очи изобщо идват на север от Балкана разните му министри и други (без)отговорни хорица?


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: n00b в август 17, 2017, 12:13:00
Че що да не идват, досега някой да не би да ги е целил с яица и домати? Те не че не заслужават с камъни да ги целят де, но това е отделен въпрос. Но не се е случвало - местните мазнюги идват да се поотъркат в тях, да докладват кой каква услуга колко успешно я свършил с тайната надежда да получи повишение в партийната йерархия. Накрая дружно се запиват на някой хотелски банкет и така.

Е на банкет отиваш гузно ли да гледаш :)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: JMM в август 18, 2017, 09:14:47
Новината във в. 24часа е "ОТЛАГАТ", а не се отказват ...


"Национална компания „Железопътна инфраструктура“ преразглежда стратегията за реализация на интермодалния терминал в Русе и ще я актуализира, след като извърши допълнителни проучвания за развитие на националната жп инфраструктура по направлението „Север-Юг“. Когато този процес приключи, НКЖИ отново ще кандидатства за финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014- 2020, съобщиха от Областния Информационен център в Русе по информация от управляващия орган на оперативната програма. Новото съоръжение трябваше да бъде изградено в района на русенската гара Изток - Разпределителна и да струва около 22 млн евро. Чрез съфинансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 НКЖИ възложи изготвяне на идеен проект и съответните проучвания за изграждане на терминала."

https://www.24chasa.bg/novini/article/5799963 (https://www.24chasa.bg/novini/article/5799963)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: n00b в август 18, 2017, 11:09:03
Ами тя новината е от миналата година ако не си забелязал....както виждаш - преразгледали са и са решили да отпадне.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: JMM в август 19, 2017, 10:29:30
Именно след като още през миналата година бе съобщено за решението, че отлагат изграждането на Интермодален терминал в Русе, то какво е новото в "новината" на Русеинфо" за правителственото решение от август 2017 ?!


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: SKCH в август 19, 2017, 12:36:06
Новото е, че официално е отпаднал проектът. Преди имаше теоретичен шанс да го правят. След това решение вече няма нито един жп проект в Северна България за този програмен период. С други думи, подигравката на софия с Русе и Северн България е официализирана.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Orthodox в септември 04, 2017, 10:01:54
Интересно, какви ли практически последствия ще има проектът от тази статия... ???


На 6 септември стартира новият ж.п. коридор
4 септември 2017

Нов скоростен железопътен коридор ще свърже българските пристанища Русе, Варна и Бургас с гръцките в Солун, Кавала и Александруполис.


Проектът за транспортния коридор стартира на 6 септември с официална церемония в Кавала, на която българският министър на транспорта Ивайло Московски и гръцкият му колега Христос Спирдзис ще подпишат Меморандум за разбирателство, предаде БНТ.

Подписването е част от официално посещение на премиера Бойко Борисов и българска делегация в Гърция.

Целта е коридорът да свърже река Дунав с Черно и Егейско море. Така българската страна получава по-бърз достъп до гръцките пристанища, а Гърция - алтернативен път до източните европейски пазари.

Интермодалният транспортен коридор е скоростна железопътна линия. Линията трябва да свърже пристанищата Солун-Кавала-Александруполис с Бургас, Варна и Русе през Свиленград.

На всички пристанища ще има мултимодални терминали за превоз на стоки по автомобилен, железопътен и речен път, обясни транспортният министър Ивайло Московски.

„Целта за обособяването на този коридор, разбира се, е интегрираност, свързаност, развитие на бизнеса, на индустрията по протежение на този коридор. Целта е и съответно оперативна съвместимост между две европейски държави, каквито сме - членки на ЕС, каквито сме България и Гърция“, каза Московски.

В България участъкът от Свиленград през Нова Загора до Карнобат вече е модернизиран. Остава модернизацията на трасето Карнобат-Варна-Русе. Прогнозната цена на българския участък е 1 млрд. и 70 млн. евро.

Коридорът няма да конкурира стратегическият Коридор № 8 от Италия през Албания и Македония до България, обясни транспортният министър:

„По никакъв начин едното не замества другото. Те са коридори по различни направления, както казах и започнах - това е свързаност море с море, в случая добавихме и река Дунав от българска страна“.

(http://i3.dir-i.net/CMS/2017/09/04/p/5e_pmsi86.jpg)


Източник: http://dnes.dir.bg/news/bulgaria-gartzia-kabinet-borisov-3-zhp-koridor-26340168?nt=10 (http://dnes.dir.bg/news/bulgaria-gartzia-kabinet-borisov-3-zhp-koridor-26340168?nt=10)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: n00b в септември 04, 2017, 10:55:47
Ще има софри, узо и сиртаки :)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Orthodox в септември 05, 2017, 08:58:40
Аз постнах този материал, защото в него е казано следното:

На всички пристанища ще има мултимодални терминали за превоз на стоки по автомобилен, железопътен и речен път, обясни транспортният министър Ивайло Московски.

На всички пристанища - тоест в Русе също. Само дето мястото му ще бъде в пристанището, а не където първоначално беше замислен. Или аз нещо не разбирам правилно?


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: vesel в септември 05, 2017, 11:08:21
О, кое къде ще бъде е в сферата на празните приказки за сега. Пристанища, мисля че е ползвано като нарицателно за градовете, имащи излаз на море или река.

Обаче напоследък яко се претоплят всякакви стари проекти, че и нови се пръкват. Нов мост имаме край Русе, "Хемус" подмина Ловеч, тунелът под Шипка почти пробит, жп коридор между България и Гърция почваме, трета лента на "Тракия" ни се прииска...


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: SKCH в септември 06, 2017, 11:32:56
Почнаха да се усещат, че не могат да удържат вече нещата. В началото беше лесно - не е трудно да си по-добър от БКП. Освен това негово тиквено величество обеща да има полицейщина и да се строят магистрали. И първият мандат беше точно това. Това им даде инерция за втория. Освен това пак не беше много трудно да се по-добри от орешарски -
 просто трябваше да спрат да говорят публично и вече всичко изглеждаше по-нормално. Сега вече няма накъде да ходят. Всички виждат как Пеевски превзема държавата, трети мандат обещаваме разни неща в Северна България, а ги няма, даже и на проект, икономиката върви, но никой не се чувства сигурен, ръстът не изглежда устойчив, и въпреки прекрасните иконоимчески услвия, нито инвестициите са се увеличили, нито работните места са станали по-качествени, заплатите не са пораснали качествено, липсва голям тласък в икономиката, който да накара всички да усетят промяната. Няма и как да има, защото е зациклила съдебната система и напратика правораздава само с оглед лобистки и корупционни интереси. А това със сравнително лошата инфраструктура гони доста хора. На целия този фон положението се държи едвам-едвам и всеки по-голям скандал може да ги събори. И затова откак се срещнаха с Макрон във Варна слушаме само нови обещания за проекти на север - големи, скъпи проекти, които наистина биха раздвижили икономиката. Но няма да ги построим. Защото финансовата  ни политика е като немската. Само дето имаме да наваксваме бая докато стигнем развитието на Германия, за да си позволим подобно поведение. Сори за офтопика :) 


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: n00b в септември 06, 2017, 05:42:53
Мдам, ами то и в коалиция с тези малоумни патриоти май ще им е за кратко и последно, просто се изчерпаха глупостите им, не знам как съумяха да го сътворят това нефелниците от БС*П да изглеждат 1-2 порядъка по-кадърни от тях. Но природата както е добре известно не трае празно, това дето не може да оцелява, пукалясва, и тези са тръгнали натам...


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Русенец в септември 07, 2017, 04:16:42
Икономиката "върви", но реално ние все повече се отдалечаваме от Румъния (която пък все повече се приближава към останалите източноевропейски страни) и все повече ставаме "болният" човек на Европа.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Русенец в април 18, 2018, 01:31:07
(http://www.chitatel.net/forum/uploads/monthly_2018_04/oo_3041994.thumb.jpg.7061e626809b4b49f9a299660e39ebb3.jpg)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: vesel в април 18, 2018, 05:45:16
Каква е тая цена на ИМТ Варна? Ще има възможност за претоварване на совалки ли  ???


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: Orthodox в април 18, 2018, 06:44:45
И аз се учудих на повече от десетократната разлика спрямо Русе, но вероятно с големите морски плавателни съдове е различно... ???


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: SKCH в април 18, 2018, 09:28:50
Т. нар. интермодален терминал във Варна е проект за препроектиране на половината град - предвижда изграждане на изцяло ново пристанище с всички необходими за ИМТ аксесоари на ново място, а сегашното пристанище става парк/квартал или нещо такова, но се закрива като пристанище. Доста мащабен проект е и затова скоро няма да се случи. Ето и малко инфо по темата: https://www.dnevnik.bg/morski/2016/06/02/2770685_blizo_433_mln_evro_shte_struva_noviiat_intermodalen/ (https://www.dnevnik.bg/morski/2016/06/02/2770685_blizo_433_mln_evro_shte_struva_noviiat_intermodalen/)


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: vesel в април 18, 2018, 11:12:02
Е, щом включва местенето на пристанището и т.н., цената е нормално да е висока.
Ще ми се и русенският терминал да е в близост до реката.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: n00b в април 19, 2018, 01:04:37
Какво се превъзнасяте, за всичко това няма пари и нямат и идея откъде да намерят такива.


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: vesel в април 19, 2018, 05:57:16
Това ясно, лаф да става  :D


Титла: Re:Обсъждат се два варианта за интермодален терминал в Русе
Публикувано от: SKCH в април 19, 2018, 10:14:52
Мястото, което НКЖИ беше избрало за ИМТ си беше неудачно. Единствената цел беше да е на техен терен и да е евтино. Ама ИМТ в Русе не може да е като в Пловдив - трябва да се свърже с всички видове транспорт. И ако има визия за напред, да се проектира така, че да може някой ден да има връзка и с летището. Терени в града и наоколо има доволно, само малко визия трябва. Ама разбира се докато НКЖИ отговаря за това, няма никакъв шанс. Аз се надявам някой предприемчив русенец да се заеме с това. И без това в Русе нещата, които се случват добре и са успешни, обикновено са плод на частна инициатива и се случват въпреки държавните органи, а не чрез тях. Освен това 20-30 млн. за ИМТ не са колосална сума, която българският бизнес да не може да си позволи.