Live Web Cam Rousse

Всичко за Русе => Здравеопазване / Health Services => Темата е започната от: ftubusa в май 04, 2007, 11:04:58Титла: Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: ftubusa в май 04, 2007, 11:04:58
Първото сведение за изграждането на болница в Русе намираме в бр. 4 от 24 март 1865 г. на в. "Дунав":
"Както в Ниш Ислах-хането (поправителнa къща) или прибежището на сирачетата... едно друго ислах-хане от същiят вид за мюсюлманскити, христiянскити и преселенческити сирачета, и една болница ще са направят подир малко в Русчук."
В бр. 10 от 5 май с.г. вилаетският вестник допълва:
"Казити Рушчук, Варна, Медждiе, Плевен и Лом са избраха за места дето ще станат главнити болници.
Рушчушката болница веке фана да се прави; тя ще може да съдържава около четыриси-педесет болни. Другите главни болници са отреди да са направят полека полека." През м.юли 1865 г. започва и строителството на втората гражданска болница  - в Плевен, а след нея и в другите градове ( в.”Дунав”, бр.21 от 21 юли 1865 г.).
От своя страна в. "Турцiя", издаван в Цариград, в бр. 43 помества обширна дописка "Русчюк, 29 Априлiя". В нея между другите нововъведения, "от как е дошел Н. Пр. Митад паша", се изтъква и следното:
"По инициатива на главнiят ни управител една сирачница (ислахане) и една болница се основаха в Русчюкъ. Сирачетата от сичкити вероизповеданiя ще се прiемат в тiя заведенiя. Две други подобни учрежденiя има веки в Ниш и в Кюстенджа. В кюстендженското, са прiемат сирачетата от Тулча, от Добруджа и от околностити."
По-късно в бр. 138 от 28 декември 1866 г. в. "Дунав" отново  помества съобщение за Русенската болница:
"...Тая болница е в едно твърде добро и уредено положенiе, според което от напреди твърде много хора, които са разболяваха и лежаха по къщите, ханищата и по кахвонетата и неможяха да са гледат, по разни причини, толкова си хора умираха на праздно. Сега обаче..... твърде много хора се лекуват в тази болница, тъй щото днес за днес болните в тази болница са около 40 до 50 души. От друга страна, понеже са видя за нуждно да има една болница за женскыя пол, според което от няколко время насам в тая болница ся захванало да ся прави едно отделение за жените, съвременно ся правяше и едно спицарiйско влогалище, които са и свършиха.
...Според тази сметка, днес за днес в виляета има седем болници, от които двете са в Русчюк (военна и гражданска), една в Плевен, една в Пазарджик, една в Тулча, една в Видин и една в Софiя."
При организирането на болницата помощ оказва д-р Ла Брюс, германец, лекар на турска служба. Първият лекар, назначен в нея е д-р Анастас Агеласто, грък по народност.Той е полковник в турския гарнизон и лекар-инспектор. Болницата е обща, без специални отделения за различни болести. Аптекар на болницата става Димитър Иванов.
Така се поставят основите на болничното дело в Русе.
През следващите години леглата на болницата се увеличават на 80, през януари 1877 г. при подготовката на Турция за война нарастват на 150, като същевременно се урежда и евентуално разгъване на военна болница с 480 легла.
На 20 февруари 1878 г. турците се оттеглят и руските войски освобождават града като установяват временна административна власт начело с губернатор. За лекар на болницата е назначен д-р Паскал Бисеров, дотогава градски лекар.
След създаването на новата българска държава съществуващите болници стават държавни. Русенската болница е обявена за първоразрядна, управлявана от старши лекар. За такъв на 18 май 1879 г. е  назначен д-р Стоян Радославов, дотогава русенски губернски врач. Роден на 13 февруари 1832 г. в Котел. Средното си образование получава в Прага, а висше медицинско - във Виена. Участва в борбите на българското население срещу турската власт, заради което е преследван и принуден да се върне в Австрия. От привременното руско управление е назначен за губернски врач в Свищов, а след това в Русе. Умира през 1919 г.
По-нататък в десетилетията до края на 19 и началото на 20 век Русе преживява пълен стопански и културен разцвет. А болницата с медици, завършили или специализирали в европейски университети и клиники, заема първостепенно място в изграждащото се българско здравеопазване.
Планът за новата болница е изготвен по френски образец с павилионна система. Новата, модерна сграда е ориентирана с главния си двуетажен корпус към Дунава, а чрез два дълги и широки коридора, централният болничен корпус се свързва с шест едноетажни болнични павилиона, в които са настанени: вътрешно, хирургическо и сифилистично (венерическо) отделение.
На 6 ноември 1900 г. строителството приключва и болницата се пренася от старата в новата сграда. Започва нов етап от живота й. Ръководена от двама авторитетни лекари-специалисти, хирурга д-р Йордан Георгиев и терапевта д-р Христо Ничов, двете болнични отделения дават значително подобрена и разширена медицинска помощ. Освен диагностика и лечение, лекарите развиват ползотворна учебна и научна дейност. Лекарският болничен колегиум по нареждане на Гражданската санитарна дирекция се възобновява. Заседания се правят по две-три на месец, старателно подготвени и подробно протоколирани в специална за целта книга.
През м. септември 1912 г. е обявена Балканската война. Управителят д-р Йордан Георгиев е изпратен за началник на етапна болница - Лозенград, д-р Иван Тодоров - за началник на полева болница в района на Одрин.   Русенската държавна болница е обявена за местна военна. В нея остава единствен лекар д-р Венета Камбурова, а фелдшерът Йордан Куманов - неин помощник, който работи сам в хирургическото  отделение. По покана на д-во "Червен кръст" много свободни гражданки се записват самарянки и  се разпределят в болницата да помагат на оскъдния помощен персонал.
Избухва Първата световна война. Отново лекарите и болничните служители са в редовете на войската.  Отново болницата е местна военна. Поради артилерийските бомбардировки от Румъния, намирайки се на открития дунавски бряг, е непосредствено заплашена. Това налага  на 30 август 1916 г. тя да бъде преместена в с. Две могили, където остава до 7 декември с.г. След тая дата болницата се връща в града.
Общата икономическа криза след Първата европейска война се отразява върху живота на Русенската болница. Незадоволителни са средствата за издръжката й. В началото на 1919 г. персоналът на болницата се състои от 31 души, но до края на годината се назначават още 12. Така се възвръща мирновременният й  състав.
Управителят на болницата д-р Йордан Георгиев  напуска, след като я е ръководил 19 години. Роден на 1 септември 1863 г., средното си образование получава в гр. Осиек – Хърватско. Медицина завършва във Виена. Специализира в клиниките на Билрот и Алберт и в Берлин. Първоначално е назначен за старши лекар на хирургическото отделение на Ловешката болница, а по-късно е и нейн управител.В Русе е преместен през 1900 г. Умира през 1932 г.
Избраната през декември 1919 г. общинска управа води изразена социална политика. Дава се безплатна медицинска, аптечна и акушерска помощ на всички общински работници, служители и най-бедни граждани и техните семейства. Общинската аптека изпълнява безплатно рецепти на бедни русенци. Отчуждава се масивна двуетажна сграда за градска болница и майчин дом. След нови избори през юли 1921 г. общинската управа се сменя. Но подетата идея се запазва и Дирекцията на народното здраве в София предвижда в бюджета на Русенската болница за 1921 г. създаването на акушеро-гинекологическо отделение, което се открива на 1 ноември 1921 г.
През 1923 г. болницата има шест отделения, в които работят 11 лекари и среден медицински персонал - трима фелдшери, една акушерка, болногледачи двама и други длъжностни лица. Целият персонал възлиза на 63 души.
С течение на годините помещенията се оказват недостатъчни за нуждите на болницата. Постепенно леглата стават общо 300. В основните  отделения - вътрешно и хирургическо - броят им нараства съответно на 70 и 80. Първият опит за преодоляване на кризата е построяването през 1924 г. на нов павилион, разположен в западната част на болничния двор. Строежът е извършен по домакински начин с подарени пари и материали, тухли, цигли и др.
В тези трудни и оскъдни следвоенни години, като добър хирург,отличен организатор и ръководител на болницата, се утвърждава д-р Методи Попов. Той е роден в Болград – Бесарабия през 1877 г.Медицина завършва в Лион – Франция, след което е назначен за военен лекар.Още по това време работи като хирург при д-р Йордан Георгиев. Умира през 1928 г.       
В този период от съществуванието на болницата всички отделения се ръководят от добри специалисти, които с помощта на малък персонал по отделения, оказват добра болнична помощ.
През 1940 г. след присъединяването на Южна Добруджа към България населението от нейната западна половина - от Силистренска, Тутраканска и Дуловска околия, се насочва за специализирана болнична помощ към Русенската болница. В Силистра е изпратен началникът на хирургическото отделение в Русенската болница д-р Сп. Тодоров, който става управител на тамошната болница.
По време на последвалата световна война избухват епидемии от коремен тиф, петнист тиф, скарлатина, дифтерия и др. с висок процент на смъртност. Особено се увеличава броят на заболелите от малария, резултат на голямото движение на хора из маларичните райони - Тракия и Македония.
          В настъпилите мирновременни години кризата за помещения става все по-остра и, за да се задоволят някои неотложни нужди, по инициатива на лекари от отделенията и със съгласието на управлението към съществуващите сгради се правят пристройки. Особено дейни са старшият лекар на хирургическото отделение д-р Стоян П. Стоянов и началникът на ушното отделение д-р Г. Мустаков. С тези преустройства и пристройки първоначалният образ на болничните павилиони се изменя. По-крупен строеж е удължаването на амбулаторния павилион с пристройка на север, в която се нанася клиничната лаборатория и клубът на болницата.
През 1948 г. се ликвидират частните клиники в страната, като принадлежащото им имущество се поема от здравните служби по места. В Русе има три частни поликлиники. Сградата на едната клиника, строена специално за тази цел, се заема най-напред от първа, а след това - от втора поликлиника, а сградите на другите две, помещавани в частни къщи, се предават в жилищния фонд на града.
Дарителството в полза на болницата, започнало преди войната, се запазва и след нея, макар от протоколната книга да личи, че се проявява резервираност. Последният протокол е от 31 декември 1950 г. Тогава, изглежда, се преустановява събирането на дарения като противоречащо на новия, социалистически тип здравеопазване.
Окръжната болница дава своя принос за създаването на нови лечебно-профилактични заведения - окръжните диспансери. През 1953 г. от състава на болницата се отделя кожно-венерическото отделение, което с цялото си имущество и персонал служи за основаването на Окръжния кожно-венерически диспансер. Поставя се и началото на Окръжния психо-неврологичен диспансер. Гръдното отделение с база, инвентар и персонал през 1960 г. преминава в състава на Окръжния противотуберкулозен диспансер.
През 1957 г. започва строителството на третата по ред болнична сграда, което завършва през 1966 г.
Със заповед на МНЗСГ  през 1963 г. се обединяват Градска, Окръжна болница и трите поликлиники, като се създава Единна окръжна болница. Определена е като база за специализация на медицински кадри. По това време нарастват и надеждите за нейното разширение. Очертава се, смътна още, възможност да бъде присъединен теренът на Военна болница като заедно с част от парцелите, отнети от болницата за Младежки парк, се оформи мечтаното Медицинско градче.
През 1972 г. в състава на ПОБ влизат стационар с 1078 легла в 21 отделения и 2 сектора, административно-стопански сектор, 4 поликлиники и филиал с 9 поликлинични отделения. В системата на ПОБ работят 1418 здравни служители. Обслужва се населението от града и окръга. Болницата има междуокръжна консултатираща функция към Силистренски и Разградски окръг с общо население 700 000 души.
През 1975-76 г. болницата в Русе се радва на престиж. Тя изпълнява функциите на окръжна, градска и работническа болница с  щат - 1753 души, от които 302 лекари и 751 с полувисше и средно медицинско образование. Болницата обслужва пряко града и региона и е с междуокръжни функции за Силистренски и Разградски окръг. Оказва лечебно-диагностична и консултативна помощ  на новородени с хемолитична болест и неврохирургично болни от Търновски и Търговищки окръг.
Оборудването с медицинска апаратура, пособия и инструменти е над средното за страната ниво. На разположение на специалистите са анестезиологични, рентгенови и физиотерапевтични апарати.
Между щекотливите въпроси, за които днес не намираме документация, са пораженията от обгазяването на Русе. При нарастващото недоволство като отдушник се разрешава изнасянето на подбрани сведения. В Русе пристига и кореспондентът на съветското списание "Новое время" и неговата публикация става повод за съобщения и коментари на радиостанциите ББС, Свободна Европа и Дойче веле.
В хода на политическите промени в страната се очертава и истинското състояние на българското здравеопазване. От есента на 1993 г. при все по-задълбочаващата се обща икономическа криза  болницата изпитва силен недостиг на финансови средства. Плановите операции са сведени до минимум.
През 1994 г. напуска болницата д-р Евгений Назъров - главен лекар, водил я в продължение на 14 години. Роден на 31 януари 1934 г. в Русе. Медицинското си образование завърша през 1957 г в София.С придобита специалност по вътрешни болести. От 1968 г. до 1972 г. е заместник главен лекар по здравната мрежа, след това - заместник главен лекар по лечебната част, а от 1980 г. главен лекар. Умира през 2003 г.
Междувременно се правят опити да завърши продължаващата 15 години строителна и медицинска епопея - изграждането на Хирургическия блок.Открит през 1998 г. Разположен  на застроена площ 1500 кв.м., има 16 етажа, в т.ч. 2 сутерена, 1 приземен етаж, 12 нормални етажа и последен, инсталационен етаж.
През 1999 г. се отчита по-голям брой на приетите болни - 14 000 души за шестте и 21 460 - за деветте месеца на годината. По-малък е и престоят в болницата - под 9 дни. Това се прави въз основа на максимално интензифициране на лечебната дейност.
С измененията в законодателството Русенската болница следва да се регистрира по Търговския закон. Обединена районна болница се преобразува в Многопрофилна болница за активно лечение - Русе - АД. Предмет на дейност в болницата са: диагностиката, консервативно и хирургично лечение на всички остри и хронично обострени заболявания във вътрешната медицина; всички обострения във хирургия, ортопедия, АГ, педиатрия, неврология, офталмология, оториноларингология, урология, както и рехабилитация след прекарани заболявания. При оперативно лечение на заболяванията се прилагат всички видове много-сложни, сложни, средни и малки хирургични интервенции. При хирургическите вмешателства се използват минимални травматизиращи,  максимално възстановяващи тъканите и органите структури и функции, оперативни методи и технологии.
От 2004 г. се въвежда нова методика за финансиране от Министерството, по която Русенската болница е обявена за междуобластна. Започва усилена подготовка за нова акредитация. Изработва се методика за атестация на персонала, която се провежда през септември и октомври.
Най-старата гражданска болница в България - Русенската, навлиза в петото десетилетие на втория век от своето създаване.Титла: Re: Rusenskata bolnica. Nesto interesno.
Публикувано от: Sashoko в май 04, 2007, 10:10:52
eййй Мерси много!!! Страшно еинтересно, пък и ме хвана в мои води :) Надявам се и аз един ден да започна да работя там :P За проектите на Здравното ни министерство и проектите му четох доста наскоро и според плана за развитие по региони в страната ще има няколко високо-технологични болници (София -2, Стара-Загора, Пловдив, Варна, Плевен) т.е. Университетските и русенската болница, поради специфичното си разположение. Идеята е да се съсредоточи скъпото и специфично лечение и интервенции в тези бъдещи болнични центрове.


Титла: Re: Rusenskata bolnica. Nesto interesno.
Публикувано от: Sashoko в май 04, 2007, 10:19:20
Дано наистина да стане и да има справедлива заплащане за лекарите и болничния персонал... наистина е тъжно  >:( Гледах по новините че железничари стачкуват че получават 300 лв, а един медик, започващ работа получава 200 лв. Дано просто не принудят лекарите да излязат да стачкуват...    Иначе ftubusa Пак мерси за интересната статия !!! ако ке докопаш до info или снимки как върви строежът на новият АГ комплекс, който започна да се строи ще съм много благодарен  :)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: dunav_rousse в август 02, 2009, 11:40:41
Близо 7 млн. лева инвестират в разширението на АГ комплекс в Русе

http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=765049Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: deian в септември 19, 2009, 09:52:29
Шест евро-регионални болници ще има у нас, едната в Русе
Шест евро-регионални болници да се създадат в България, предвижда проект „Генерален план и стратегия за преструктуриране на болничния сектор". Това стана ясно на семинар на Министерството на здравеопазването.

Проектът е финансиран със заемни средства от Световната банка. Насоките за развитие на болничния сектор според проекта предвиждат да се създаде териториална класификация на болниците и те да бъдат разделени на: Евро-регионални, регионални и местни. Регионалните болници ще бъдат областните, а местните - общинските.

Проектът предвижда Евро-регионални болници да са разпределени по региони както следва: Северозападен - Плевен; Северен централен - Русе; Североизточен - Варна; Югозападен - София; Южен централен - Пловдив; Югоизточен - Стара Загора. Евро-регионалните болници ще изпълняват функциите на областните болници и ще извършват високоспециализирани дейности.

Предвижда се специализираните болници да бъдат интегрирани в регионалните и Евро-регионалните болници в рамките на определена времева рамка.

Проектът за преструктуриране на болничния сектор предстои да се обсъжда както с представителите на местната власт, така и на централната. Решенията как да се организира болничната помощ на местно ниво ще се взимат със съгласието на местната власт.

От Министерството на здравеопазването са категорични, че няма да има закрити болници. Предвижда се сериозен ъпгрейд на болниците според мастерплана, бе категоричен министър Божидар Нанев.
Източник: агенция "Фокус"   


Титла: В Русе бяха положени основите на Диагностично – консултативен блок и бункер
Публикувано от: Linov в октомври 21, 2009, 10:08:56
В Русе бяха положени основите на Диагностично – консултативен блок и бункер към Онкологията

Въз-основа на Програмата от национален мащаб, която има за цел развитието на 13 – те Лъче- терапевтични центрове на територията на страната, екипът на русенската онкология от две години работи активно, сподели за медиите Главния лекар на отделението д- р Ганчева.
До момента на територията на Онко- диспансера е доставена т.н. линейна ускорителна апаратура за лъче-терапия от по нисък клас- кобалт апарат. С изграждането на бункера ще стане по изключително прогресивни строителни технологии, прилагани до момента в Англия, каза арх. Илиев- Гл.проектант на предстоящия строеж, ще има възможност в него да се разположи линеен ускорител от по – висок клас, който ще позволи да бъде завършен цикъла от апаратура за лъчетерапия, изпълнявайки Националната програма за развитие на лъчетерапия в онкологията. В екипа от проектанти и изпълнители, русенското участие е приоритетно. Поликлиничната част ще бъде на 3 етажа, едноетажно тяло със сутерен, водещо към бункера за линейния ускорител, чиито изграждане предвижда особено висок клас на радиационна защита. Спазването на тези условия ще се контролира, както от наши оторизирани лаборатории, така и английски специалисти по обясними причини.
Изграждането на Диагностично-онкологичния блок / ДОБ / за доболнична онкологична помощ ще бъде приключено до юни- юли 2010 година, като функционирането и ще стане възможно в месеците 9-10 на 2010 година. Капацитета на на ДОБ в момента и 50 хил. пациента за прегледи и 100 хил. пациента за изследвания в годишен аспект.
Построяването на ДОБ и бункера ще струва 2 млн. лева собствени средства, които вече са осигурени. Мултимодалния линеен ускорител ще струва около 4 млн. Лева.
Мултимодалния високоенергиен линеен ускорител и кобалт – апарата, планиращата система, скенер и виртуалния симулатор, който предстои да бъде пуснат в действие, е обвързан процеса на диагностика с лъчелечението. Финансирането за закупуването на такъв мултимодален линеен ускорител ще стане възможно или с пари по програми на ЕС или Министерството на здравеопазването ще кандидатства, тъй като русенската Онкология е напреднала доста, следвайки горепосочената Национална програма, каза д-р Ганчева.
В годишен аспект апаратурата за лъчелечение, като единствен за сега метод, се използва от приблизително 500 пациенти. С новата апаратура ще стане възможно тук да се лекуват пациенти от великотърновска, силистренска и плевенска области, а по линия на трансграничното сътрудничество ЕС предвижда използването на клиничните пътеки в рамките на цялата общност.

Статията и няколко снимки, включително и рендер на http://www.ruseinfo.net/news_67642.html

Продължава модернизацията на района.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Митака в октомври 21, 2009, 08:34:58
Преди време бях попаднал на информация, че ще се разшири и улицата м/у Мегамол и този бъдещ блок. Дали разширението все още е на дневен ред?


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: krasi_guteva в март 16, 2010, 11:41:00
В рамките на един месец ми се наложи да бъда няколко пъти в Хирургичния блок . И в Спешно отделение и в Ортопедичения кабинет се отнесоха с внимание и направиха възможно най-доброто за здравето -още повече, че се касаеше за дете. Но бях  неприятно изненадана от разположението на Ортопедичния кабинет- под Онкодиспансера . Място ,откъдето и да се погледне, трудно достъпно за хора в една или друга степен .  Отпред коли и таксита  , в невероятно тясната ивица  и лавиращи хора между тях.  И всичко това на фона на огромен Мол. Направо подигравка . Всяка една болница  трябва да е разположена на открито място, достъпно пеш или с коли.
 Гледах  големия Мол и малката ,схлупена  нова постройка ,залепена за Онкодиспансера и  ми домъчня за хилядите болни ,минаващи през кабинети и лежащи в диспансера. Ходила съм там на профилактични прегледи.Не можете да си представите какво представлява гледката – жени, дошли за преглед ,наблъскани  в тясно коридорче . А пред тези кабинети винаги има чакащи....и болните се увеличават .


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: krasi_guteva в март 16, 2010, 11:47:39
Прегледах снимките от линка ,даден от Линов ,но не видях мола , разположен на "една ръка " разстояние от новата сграда на бъдещия модернизиран Онкодиспансер, напр. на първите две.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: ilko в юни 29, 2010, 09:03:56
Но отличните оценки не се раздават само в столицата. С такива са се сдобили и много малки болници в провинцията - като лечебното заведение в Трявна например. Многопрофилните болници в Ловеч и Русе не попадат в нито една от споменатите до момента групи. Въпреки това както експертите, така и пациентите са убедени, че обслужването в тях е на европейско ниво. А новата регионална политика, която министерството е предприело в сектора, по всяка вероятност ще изстреля русенската болница в челната десетка. Оказва се, че лечебното заведение играе изключително важна роля в Североизточна България и скоро ще получи статута на университетска болница.  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1062739&page=2


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в март 07, 2012, 09:02:13
Русенската болница получи отлична акредитация
17:28  |  7 март 2012

Акредитацията дава право на болницата да обучава сестри и лекари


Русенската болница получи отлична оценка за цялостната си медицинска дейност от акредитационната комисия към Министерството на здравеопазването за срок от пет години, съобщиха от "МБАЛ-Русе" АД.

От общо 36 отделения и структури в лечебното заведение 32 са получили отлична оценка, а останалите четири - много добра,  предаде БТА.

Отлична оценка е получена и за практическото обучение на студенти по професионалните направления "Медицина", "Здравни грижи" - специалност "медицинска сестра" и "акушерка", както и за "кинезитерапия" и "ерготерапия". Отлична е оценката и за следдипломното обучение на лекари по над 20 медицински специалности.

"Това е признание за нивото на болницата и за отделенията. Отлична и много добра оценка дават право на МБАЛ-Русе да обучава кадри, което е изключително важно за нас. Можем да обучаваме както сестри и акушерки от Русенския университет, така и лекари. По този начин ние набираме хора, които ще могат на място да специализират и да работят. Това беше и основният мотив за нас - да търсим максимално добро ниво, за да можем в следващите пет години да осигурим възможност да "произвеждаме" специалисти", каза изпълнителният директор на МБАЛ-Русе д-р Минчо Вичев.

По думите му младите кадри намаляват и един от начините да бъдат привлечени е да им се осигури по-широк спектър от специалности и възможност да специализират.

http://rousse.dir.bg/news.php?id=10696497 (http://rousse.dir.bg/news.php?id=10696497)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в септември 27, 2012, 08:07:38
Не е точно за болницата, но има връзка с нея...

Закриват кожния диспансер в Русе
14:32  |  25 септември 2012

На сесията на Общинския съвет през октомври ще внесем предложение, с което да бъде обявен в ликвидация Кожният диспансер в Русе, съобщи кметът на крайдунавския град Пламен Стоилов.


Причината е, че задълженията на дружеството само за юли надхвърлят 70 000 лева. След ликвидацията дейностите ще бъдат прехвърлени в отделението за кожни болести към русенската болница.

"Позицията на общината е, че всички губещи търговски дружества и тези, които съществуват само да дават заплати на служители и техните бюджети да се формират на базата на пари, получавани от общината, в условия на криза са лукс, който ние не можем да си позволим", коментира Стоилов.

Той каза още, че проблем на общинската администрация създава и съсобствеността в бившата Трета поликлиника, където има общинска част и е разположено ДКЦ-2.

Спортният диспансер също ще бъде предложен за закриване. "Той е със 100 000 лева бюджет, а с нула лева печалба. Дейността му ще се запази, но искаме да вдигнем качеството на услугите", обясни Стоилов.

http://rousse.dir.bg/news.php?id=12062640 (http://rousse.dir.bg/news.php?id=12062640)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в декември 20, 2012, 09:09:27
Русенската болница купи модерна апаратура
12:09  |  20 декември 2012

Русенската болница купи модерна система за бързо определяне на микроорганизми и за изготвяне на антибиограми. Това съобщиха от МБАЛ в крайдунавския град.


Апаратурата вече е въведена в експлоатация и са извършени първите изследвания. Тя ще се използва в микробиологичната лаборатория на лечебното заведение.

"VITEK 2 Compact" е напълно автоматизирана система. Капацитетът на апаратурата е 15 позиции за тест-карти, което означава, че може да се направят 15 изследвания едновременно - определяне на микроорганизми и антибиограми.

"Това е една иновация в микробиологичната работа. С тази система се намалява времето за краен резултат с един ден и вероятността за човешки грешки е сведена до минимум. Една бърза антибиограма води до бързо и адекватно лечение на пациентите", обясниха от русенската болница.

Апаратът има възможност за свързване с интегрираната болнична информационна система, като по този начин готовите резултати се изпращат директно до отделението, поискало съответното изследване.

http://ruse.dir.bg/news.php?id=12661598 (http://ruse.dir.bg/news.php?id=12661598)

Коментар към новината (не е мой): "сега остана и да се намерят в русе компетентни лекари , които да работят с нея и всичко ще бъде наред."


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Valentin_K в януари 26, 2013, 04:05:21
Нова елитна частна болница тръгва през март в Русе. Ще се помещава в трета поликлиника, която пък на заседание на общинския съвет преди дни, беше одобрена за приватизация. ПРИВАТИЗАЦИЯ (http://www.youtube.com/watch?v=v1A-1ziDxXs#ws)
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/543981_560121267332663_382533032_n.jpg)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Valentin_K в февруари 08, 2013, 03:47:45
Съвременна техника за 5 млн. в Комплексен онкологичен център – Русе (http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=17755)
14 Декември 2012

С медицинска техника за около 5 млн. лева ще се сдобие Комплексен онкологичен център – Русе, след реализацията на проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Общата стойност на проекта „Реконструкция/обновяване и оборудване на Комплексен Онкологичен Център – Русе" е 6 779 814,19 лв., като 95,87% е безвъзмездна финансова помощ. Собственото съфинансиране е 279 814,19 лв.
Договорът бе подписан през януари в Благоевград от Страхил Карапчански - зам.-кмет по Устойчиво развитие и евроинтеграция на Община Русе и Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството. Тогава бяха одобрени 17 проекта в цялата страна.
Най-добрият линеен ускорител от среден клас ще бъде монтиран в Онкоцентъра. Неговите възможности са да лекува тумори във вътрешността на тялото на пациента. Линейният ускорител ще позволи да бъде разширен диапазона на лекуваните тумори. Ще може да се използва и за лечение на тумори в гръдния кош. Русенският център обслужва за лъчетерапия около 900 души годишно. Очаква се след края на проекта клиентите да бъдат удвоени.
С 1-2% годишно се покачва броят на пациентите с онкологични заболявания в областите Русе, Разград и Силистра, съобщи д-р Камен Кожухаров – директор на Комплексен онкологичен център – Русе. За шест години смъртността при онкозаболяванията в трите области, които обслужва центъра е намаляла 2.5 пъти
Целта е да се подобрят възможностите за диагностика и лечение на злокачествени заболявания. След прилагане на съвременното лечение се очаква да се намали инвалидизацията и смъртността при пациентите, да се удължи продължителността на живота им и да се съкрати болничният престой. Това ще даде пряко отражение и върху листата на чакащите, чието лечение ще стане по-бързо и по-ефективно.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Valentin_K в февруари 12, 2013, 10:14:00
Вадят сградата на Кожния диспансер в Русе от плана за ликвидация на дружеството. По този начин общината, която е собственик на имота, ще може да реши за какво да го използва. Припомняме, че лечебното заведение е в ликвидация заради натрупаните над 70 000 лева дългове.
В ЛИКВИДАЦИЯ (http://www.youtube.com/watch?v=ECPPsfKyQBc#ws)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Valentin_K в март 06, 2013, 11:17:52
Общината вади над 2.2 млн лева, за началото на ремонта в онкодиспансера (http://ruse.topnovini.bg/node/48734)
6 Март 2013

(http://ruse.topnovini.bg/sites/default/files/201310/onkologia.jpg?1362562120)

За получаване на авансово плащане до 35% от безвъзмездната финансова помощ по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Русе”, е необходимо съгласието на Общинския съвет, за поемане на задължение от страна на община Русе. Това пише в докладна записка, която ще бъде внесена от кмета Пламен Стоилов за гласуване на предстоящата сесия на местния парламент.

За да се получат парите за целия проект, трябва да се подпише Запис на заповед в размер на аванса – 2 275 000 лева в полза на договарящия орган – Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Общата стойност на проекта е 6 779 814,19 лева, а безвъзмездното финансиране - 6 500 000 лева, по Оперативна програма „Ррегионално развитие“.

С цел осигуряване отпускането на средствата, Община Русе ще иска от старейшините да разрешат издаването на въпросната Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ.

Размерът ще е 2 275 000 лева, представляващи 35% от стойността на проекта за обновяването и оборудването на онкоцентъра. Общинските съветници следва и да упълномощят кмета Пламен Стоилов да подпише въпрсния документ и всички изискуеми книжа по издаването му.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Valentin_K в април 20, 2013, 12:23:46
Започна ремонтът на старата част на онкологичния център в Русе. Освен обновяването на сградата, по проекта ще бъде закупена и техника за над 5 500 000 лева в това число линеен ускорител, компютърен томограф и рентгенов апарат.
НОВО ОБОРУДВАНЕ (http://www.youtube.com/watch?v=4fcBVsvwJcY#ws)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: jorda в август 25, 2013, 02:12:13

Сдруженията им ще бъдат за улесняване на пациентите. Така например, ако в по-малка болница, която не е високотехнологична, има пациент, нуждаещ се от лечение, което може да предостави супермодерната, тя ще може да го изпраща в нея без каквито и да е формалности и затруднения по приемането му.
В Североизточния район се предвижда високотехнологична болница да стане варненската „Св. Марина”. В еврорайоните с повече от една болница с добре подготвени специалисти и доказано качество на обслужване лечебните заведения ще могат да се обединяват в клъстъри, като всяко едно от тях ще се профилира в дадена специалност. Така например високотехнологичната болница в Северозападен район ще бъде многопрофилната „Хр. Ботев” във Враца, но тя ще работи съвместно с Университетската в Плевен, която е безспорен фаворит с сферата на безкръвната хирургия. В Северен централен район болница №1 ще бъде многопрофилната в Русе, която ще си сътрудничи с тази във Велико Търново. За Югоизточен район фаворит е болницата в Бургас, която ще си сътрудничи с тези в Сливен и Стара Загора. В Южен централен район високотехнологичната болница ще е университетската в Пловдив, която ще работи в комбина с многопрофилните в Смолян и Кърджали. За Югозападен район, в който попада София пък, за суперболница е определа Александровска, която ще си колаборира при нужда с Университетската кардиологична „Св. Екатерина”, ВМА и всички лечебници в карето на Медицинска академия.


http://www.monitor.bg/article?id=397010 (http://www.monitor.bg/article?id=397010)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Cobaca в ноември 08, 2015, 06:08:40
Близо 7 млн. лева инвестират в разширението на АГ комплекс в Русе

http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=765049 (http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=765049)

Имаме ли ръст в раждаемостта в Русе?
Въобще къде може да се намери статистика за бройката в града?


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Cobaca в ноември 26, 2015, 11:58:14
Намерих си сам информацията която търсих, но не съм очарован от бройката за Русе: http://isr.mh.government.bg/pls/mhrb/f?p=365:112:0 (http://isr.mh.government.bg/pls/mhrb/f?p=365:112:0)
Дори Пазарджик, Благоевград (тук вече съм така :o ), Плевен и Сливен имат по-голяма раждаемост. Не знам съотношението роми/българи, къде какво е, но е странно.Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Русенец в ноември 27, 2015, 03:06:20
Изобщо не е странно! :D
Колега, ти май изобщо не правиш разлика между области, общини и самите градове. :D
Намерил си данни за областите. Сега виж какво е населението на Пазарджишка, Благоевградска и Плевенска области и ги сравни с населението на Русенска област. ;)

Русенска област е практически кажи-речи град Русе, само в София град е по-голяма доминацията на централния град. При нас няма нито един малко по-сериозен град в областта от типа на Севлиево, Лом, Горна Оряховица, Свищов, Дупница, Петрич, да не говори за Казанлък, Асеновград и Димитровград, които са по 50 хиляди! Вторият ни град Бяла е само 8 хиляди.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Cobaca в ноември 27, 2015, 10:27:42
Ражданията в гр. Бяла къде мога да намеря, за да видя колко са само в Русе?


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: JMM в март 26, 2016, 12:02:14
"МБАЛ-Русе става университетска болница по предложение на Русенския университет /РУ/, обяви проекторешението си на сайта министерството на здравеопазването. Лечебното заведение ще осигурява практическо обучение на студенти от професионално направление „Медицина“, акушерки и медицински сестри.

Болницата ще подготвя и специализанти по 28 специалности за лекари, включително от направление „Здравни грижи“ по специалностите „Анестезиология и интензивни грижи“ и „Операционна и превързочна техника“. Целта е да се повиши нивото на медицинските грижи за населението в региона.

Още миналото лято Медицинският университет в София и РУ подписаха меморандум за сътрудничество с МБАЛ-Русе. Той предвижда изнесено обучение на студенти от Медицинския университет в базите на РУ и болницата в крайдунавския град.

Двата университета ще съдействат за разработването на дисертации и ръководство на докторанти, както и хабилитациите на лекари от МБАЛ. Ще се предлагат продължаващо обучение и специализация на висши медицински кадри, следдипломна квалификация на разменни начала и командировки на обучаващи лекари. Дипломирани медици в столицата ще се насочват да специализират в отделения на русенската болница."

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5388304 (http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5388304)

http://ruse.dir.bg/news.php?id=22106565 (http://ruse.dir.bg/news.php?id=22106565)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Русенец в юли 22, 2017, 03:55:00
"Диагностичен консултативен център 1 - Русе" ЕООД вече има ново фасадно оформление и централен вход с платформа за инвалиди.
(https://rousse.info/wp-content/uploads/2017/07/%D0%B4%D0%BA%D1%86-1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-1-800x410.jpeg)
(https://rousse.info/wp-content/uploads/2017/07/%D0%B4%D0%BA%D1%86-1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-2.jpeg)
https://rousse.info/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-1/
Малко на никъде ми стои така този вход като стил спрямо цялата сграда, но поне дано е функционален.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в юли 22, 2017, 01:16:59
За функционален - безспорно е такъв. По-рано си беше цяла мъка да влезе в сградата детска или инвалидна количка - трябваше на ръце да се носят по стълбите. Определено се е получило добре, но за стиловия контраст с останалата част на сградата си прав. Това може донякъде да се смекчи с цялостно саниране на поликлиниката, но дали ще го направят?

Ето снимки от обекта. Както беше казал потребител в друг форум - чак да не познаеш, че това е същото място.

(http://i.imgur.com/RNxkITlh.jpg)

(http://i.imgur.com/GRHKn3Jh.jpg)

(http://i.imgur.com/GzjtyHqh.jpg)

(http://i.imgur.com/WeRrLfnh.jpg)

(http://i.imgur.com/YSnYc3Dh.jpg)

(http://i.imgur.com/7hm7RYRh.jpg)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в юли 22, 2017, 01:20:46
Ето още снимки:

(http://i.imgur.com/uYYDRkrh.jpg)

(http://i.imgur.com/zXzSMOBh.jpg)

(http://i.imgur.com/9yyPHIwh.jpg)

(http://i.imgur.com/qcoKXjIh.jpg)

(http://i.imgur.com/x90r85Fh.jpg)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в юли 22, 2017, 01:23:47
Относно сградата като цяло обаче има и друго, по-радикално мнение, с което в голяма степен съм съгласен, но реализацията му изисква огромни пари и затова се отлага за неопределено бъдеще, а засега се задоволяваме с това, което имаме, като правим дребни поетапни подобрения според финансовия ресурс...

Цитат
Цялата сграда си е за събаряне. Не отговаря на почти никакви съвременни изисквания за лечебно заведение. Отвътре е тясно и като в лабиринт, през лятото в коридорите е като в сауна, тоалетните са от каменната ера. Кабинетите са функционално остарели. Навсякъде по света подобни сгради отдавна са съборени и заменени с модерни и функционални лечебни заведения.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в август 29, 2017, 06:55:49
В Русе лекуват по спешност пасажер от круизен кораб
28 август 2017

Възрастен мъж от Люксембург, пътуващ с круизен кораб по река Дунав, бил приет в тежко състояние в Спешното отделение на Университетската болница в Русе.


Това обясни Стела Кръстева от отдел "Връзки с обществеността" към лечебното заведение в града.

Пациентът има кръвоизлив в стомаха, поради което е и с нисък хемоглобин.

Първоначално отказал да бъде хоспитализиран в болницата, като поискал да бъде транспортиран до Люксембург. Мъжът пътувал с кораба заедно с жена си.

От болницата разговаряли с нея, провели и телефонен разговор със сина му, като им било обяснено, че не може да бъде транспортиран в такова състояние.

Той е приет в интензивното отделение. Когато състоянието му се стабилизира, ще може да се върне в Люксембург, където да продължи лечението си.

Източник: http://rousse.dir.bg/news.php?id=26304466 (http://rousse.dir.bg/news.php?id=26304466)


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Русенец в август 29, 2017, 08:30:55
Еми нормално, като им знам стандарта в Люксембург какъв е, ми е ясно колко пари дават за здравеопазване и какви са им болниците. Все едно някой българин да го лекуват в Бурунди и да е доволен от този факт.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Orthodox в август 29, 2017, 10:37:31
Интересното е, че под тази новина в Dir.bg се разгаря дискусия, която още в началото преминава от конкретния въпрос за болния западняк към проблематиката на теми като Другите за Русе и Русенски песимизъм. И за да не разпилявам мненията на участниците в няколко теми, реших да ги препубликувам тук, защото са интересен материал за размисъл, макар че по същество създавам офтопик. Мненията няма да коментирам - всеки да си решава доколко е съгласен с тях или не ги приема...В началото се коментира за кратко конкретният случай:

"Първоначално отказал да бъде хоспитализиран в болницата, като поискал да бъде транспортиран до Люксембург." !!! Човекът просто е наясно, че е попаднал на място, в което лекарите са с квалификация на виетнамски шамани. Впрочем, какво е PR на болнично заведение? Че ми стана странно.

Как какво? Такъв, привличащ клиенти.


По-нататък дискусията придобива по-общ характер и, както си му е редът, почват неизбежните дърления "Русчук - Ески Заара".

ДА, в Русе има две Университетски болници и този факт не дава покой на старозагорската отрепка, защото в миризливата, панелна и крайно грозна стара загора болницата им фалира - единствената фалирала болница в Европа

Фалира щото хората са млади и здрави. А в РусИ има само пенсионери и инвалиди - рай за медицинските търгаши.

Младите роми (80% от цялото население) в старозагорско нямат нужда от лечение - те направо мрат отведнъж, като им дойде времето...

Как ги преброи тези 80% (които реално са 8%), или пак лудият Гошо от Утро пише глупости?

Къде има най-много цигани - 24chasa.bg   https://www.24chasa.bg/novini/article/5517371 (https://www.24chasa.bg/novini/article/5517371)
"Области с по-висока концентрация на ромско население в абсолютен брой са още Стара Загора (24 018), Сливен (20 478) и Пазарджик (20 350)."

Цялото население е 350 хиляди, значи под 7% са роми, докато в Русе ромите и милета са 30% от населението.

Абе главанак, човекът по-горе ти е посочил линк и там ясно си пише, че ст.загора е циганизирана. Изследването е на 24 часа! Не случайно в ст.загора е пазара на цигански булки. Ти насреща му "вадиш" измислени цифрички без никакви източници...

Човекът (т.е. ти) е изпечен трол-провокатор на общинска хранилка, който ръси злоба и омраза към всичко и всеки. Да не говорим, че говориш пълни глупости и лъжи постоянно. 7% роми не правят една област циганизана. Русе е много по-циганизиран и турцизиран и така е още от времето на Митхад паша. Русенска област е с най-много роми-телефонни измамници в страната. Ром до ром е, особено в селата на юг от Русе.

Русе винаги е бил люлка на прогресивното! И през турското робство и през комунистическото робство! От Русе и т.н. русенски комитет започна демократичния процес в комунистическа България! Не ми се хвали със Ст.Загора щом почетни граждани на града са изроди като Леонид Брежнев, Валентина Терешкова!

Прогресивни са били турците и евреите в Русчук. В момента, в който се изнасят, Русчук моментално запада. Да си бяхте седяли при султана, още щеше да е развит град, а не последната дупка на кавала.

Май забравяш, че в Стара Загора работи единственият център за космически изследвания, а Терешкова е първата жена-космонавт, работила известно време там. Брежнев и Путин при визитите си винаги посещават града, заради огромните боеве от Руско-турската война.


Тук продължава темата за русенската болница:

По партийни документи и със съответните рушвети са я обявили за "университетска", щото обучавала Айшетата от Делиормана на санитарство. Истински университетски болници има само в София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен, където обучават лекари.

Става дума за обучение на медицински кадри. Никой не е казвал за лекари. Освен това, обучават се докторанти по медицински професии от много години.

Кадрите им е често едвам сричат на български, а преподавалите им са доказани некадърници, загубили отдавна доверието на русенци. Ясно е, че това е нищо повече от ПР акция на ГЕРБ в Русе, която няма капка връзка с реалността. Същата лудост е и в бургаската болница, наскоро самопровъзгласена за "университетска", откъдето куцо и сакато бяга да се лекува и ражда в Стара Загора, Варна и Сливен, защото след престой там излизаш или по-болен, или в ковчег.

Казваш от Бургас "бягат", за да се лекуват във фалиралата болница на ст.загора или в Сливен?! Не си добре... Те старозагорци бягат до Пловдив, че не могат да имат доверие на бивши ветеринари ... ти за Бургас ми говориш...

Няма такова нещо! В Пловдив всъщност здравеопазването е по-зле от Стара Загора. Лекарите са що-горе добри, но базата им е от соца, защото имат доста по-малко частни болници. Бургас и Русе определено са най-зле в медицина, защото нямат медицински университет, нямат традиции и хабилитиране, малко на брой лекари, които могат да се развиват само като занаятчии и търгаши в тези условия.


Още в защита на старозагорската болница (от русенец-песимист - или реалист?) и едно обобщение защо не му върви на Русе...

Нищо не е фалирало. Защо пишеш по теми, по които нищо не знаеш? Или само си тролиш? В Стара Загора построиха 5-6 частни болници, които се опитват да издърпат лекарите и пациентите на четирите държавни болници (университетска, окръжна, транспортна и военна болници). Затова нарочно орязват пътеките на държавните болници чрез натиск върху Здравната каса, за да има повече лимити за частните болници и те да вземат бизнеса. Но така или иначе там базата е супер мащабна. Сравнено с Русе е 3-4 пъти по-голяма. Имат много лекари, специалисти, пациенти от цяла южна България, голяма конкуренция между болниците и сравнително високо качество за България. Тук сравнено с тях сме напълно изостанали. Даже на малкия пръст на Плевен не можем да стъпим. Да не говорим, че тези хиляди лекари от Стара Загора и Плевен могат спокойно да работят за 3000+ евро в западна Европа и да връщат парите в градовете си, да си строят болници и клиники, докато нашите русенски бачкатори и в България, и в чужбина са на дъното.

Голямото изоставане на Русе от другите градове се дължи на слабопродуктивната му икономика и неконкунрентното образование на русенци. Навремето в града имаше нелош машиностроителен институт с традиции, а те го обезцениха, заради алчността си за бърза печалба от модерни специалности, за които няма работа в града. Сега не могат да запълнят и 25% от местата за инженери, а приетите са на ниво помощно училище.


И накрая нещо в стил "старозагорски песимизъм" (имало и такъв... :)). Следва лична нападка от старозагорец и контранападка от русенец...

ст.загора е пародия на населено място в България. Веднага "впечатлява" излъгалите се да я посетят със следните "забележителности":
1. Грозна, сива, очукана и безлична панелна архитектура.
2. Огромен брой цигани по улиците - не случайно пазара на цигански булки е в това селище, както и единственото селище с правилник за движение на каруци.
3. Фалирала болница, фалирала опера, фалирали магазини, фалирали фирми - опита на Кълвача газ се оказа неуспешен заради самото населено място.
4. селището ст.загора винаги се е развивало покрай полезните изкопаеми - първоначално това е малките количества желязна руда, а към днешна дата това са лигнитните въглища, които вече са отречени и скоро предстои да се сложи край на този силно неекологичен бизнес.
5. Селището от подножието на Ахмак баир е създадено в безводен район - често имаме режим на водата и масова практика е старозагорските жители да ходят некъпани.

Пак Георги Христов - Мазното не си е пил хапчетата! Все друг му виновен на него - 2 пъти по-големите градове, русенските граждани, централната власт, само той не се вижда в огледалото каква гротеска е.

Защо ни занимаваш със смешни и жалки населени места, които нито ги има на картата с прогнозата за времето, нито присъстват в новините от България тук в ДИР.БГ??? Човекът съвсем разбираемо ти обяснява, какво е положението днес в западналата и обезлюдена ст.загора, която към днешна дата надали наброява повече от 70 хил. жители, от които 80% са чистокръвни роми. Какъв е този Христов, дето пак ти е виновен?!


И те така...

Все си умираме да доказваме кой е по-по-най, а истината е, че като цяло в България нещата не са розови. А това, че при едни било малко по-добре, а другаде малко по-зле, не променя картинката съществено. Но на Ганю му дай да се джафка и с пяна на устата да убеждава другите, че той е голямата работа и е винаги прав, вместо да направи нещо според силите си, та положението наистина да се променя към по-добро... \m/


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: vesel в август 30, 2017, 10:00:17
Те и румънците, ако го закъсат здравословно на наша територия, гледат да се приберат с двеста. Какво остава за гражданин на Люксембург? Няма защо да се залъгваме, здравеопазването ни е на ниско ниво, като изключим известни проблясъци в определени болници и при определени екипи от специалисти. Много път има да извървим...

Дано гостът се стабилизира бързо и да си се прибере у дома.


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Русенец в септември 20, 2017, 02:41:14
Игнат Канев дари 500 000 лева за детското отделение на болницата.
http://rousse.dir.bg/news.php?id=26376731 (http://rousse.dir.bg/news.php?id=26376731)

Да е жив и здрав и да помага още на града в образованието и здравеопазването! *DRINK*


Титла: Re:Русенската болница. Нещо интересно.
Публикувано от: Русенец в ноември 23, 2017, 08:49:24
Зелена светлина за името Канев на УМБАЛ Русе

(http://arenamedia.net/thumb.php?img=images_modul/DSCN7686_20.09.17_13-27-21.jpg&w=2000&h=2000)

Университетска болница Русе ще носи името „Канев“ по фамилията на големия дарител Игнат Канев и неговото семейство. Общинските съветници решиха представителите на общината в Управителния съвет на Университетска многопрофилна болница за активно лечение - д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов, да подкрепят направеното предложение.

Общото събрание на акционерите е насрочено за 7 декември, когато ще се гласува новото име. Министерството на здравеопазването е дало положително становище за промяната и негов представител ще участва в събранието.

Идеята се роди след решението на Игнат Канев да помогне за ново Детско отделение в болницата. Благодарение на дарените от фондация "Семейство Канев." 500 000 лева, сега децата се лекуват в модерна, уютна и цветна педиатрия, която беше открита през септември в присъствието на Игнат Канев и съпругата му Диди. Преди това пак с 20 000 лева от фондация "Канев" за най-малките пациенти беше направена детска площадка в болничния двор.
http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=33764 (http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=33764)